Qui định và hình thức thanh toán1.Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Nhân viên bán hàng của TPauto xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Khách hàng thanh toán trước bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng mà khách đã đặt.


- Bước 4: Quản lý bán hàng của TPauto  kiểm tra và chuyển hàng.

- Bước 5: Khách hàng kiểm tra  hàng hóa  - nhận hàng.

2. Thanh toán tại cửa hàng

- Bước 1: Khách hàng lựa chọn hàng hóa, sản phẩm theo nhu cầu

- Bước 2: Nhân viên TPauto tư vấn về chức năng, công dụng, thời hạn bảo hành

- Bước 3: Nhân viên bán hàng  xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng nhận, kiểm tra hàng và thanh toán tại quầy thu ngân.

3. Thanh toán tại nhà

- Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

- Bước 2: Khách hàng và Nhân viên bán hàng của TPauto xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

- Bước 3: Bộ phận giao hàng xác nhận thông tin khách hàng.

- Bước 4: Quản lý kinh doanh cử nhân viên đi giao hàng hoặc liên hệ dịch vụ vận chuyển

- Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên giao hàng của TPauto hoặc dịch vụ vận chuyển.